GDPR

Nařízení GDPR (General Data Protection Regulation) je aktuálně nejucelenější soubor pravidel na ochranu osobních dat na světě. Týká se naprosto každého subjektu, který zpracovává osobní údaje svých zaměstnanců, zákazníků, klientů či dodavatelů a dalších osob napříč sektory i obory ve všech zemích EU.

     Vážení obchodní partneři, 

dne 25.5.2018 vstoupilo v účinnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (dále jen „GDPR“). Dovolujeme si Vás proto tímto informovat o tom, jaké údaje o Vás zpracováváme, z jakého důvodu, k jakému účelu, po jakou dobu, jaká máte práva a jakým způsobem a kde je můžete uplatnit. 

 • Správcem Vašich osobních údajů je společnost Lachnit – LERZ, s.r.o., IČ: 26825732 se sídlem Nádražní 109, 784 01 Červenka (dále jen „Společnost“).
 • Společnost zpracovává tyto Vaše Osobní údaje: název firmy, jméno a příjmení, adresu sídla, provozovny či bydliště, IČ, DIČ a telefonní či e-mailový kontakt, pokud jste ho poskytli.
 • Vaše Osobní údaje Společnost zpracovává pouze pro tyto účely:
  • plnění kupní či obdobné smlouvy (tj. objednávky, dodací listy, faktury atd.)
  • přímá marketingová činnost (zasílání nabídek a jiných obchodních sdělení Společnosti)
 • Osobní údaje budou Společností poskytnuty třetí osobě pouze v případě přepravy zboží a to přepravní společnosti či České poště a.s..
 • Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.
 • Osobní údaje budou Společností zpracovávány po dobu realizace práv a povinností z uzavřené smlouvy, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností Společnosti podle platných právních předpisů, nejdéle však po dobu 10 let od ukončení smlouvy.
 • V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů máte tato práva:
  • Právo na přístup – můžete si kdykoliv požádat o potvrzení Společnosti, zda Osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud Osobní údaje byly získání, a zda dochází na základě zpracování osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich Osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Společnost požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.
  • Právo na opravu – můžete požádat Společnost o opravu či doplnění Osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.
  • Právo na výmaz – Společnost musí vymazat Vaše Osobní údaje pokud
   • již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány
   • odvoláte souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování
   • vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování

 

Lachnit – LERZ, s.r.o.                 Nádražní 109                                                                             IČ: 26825732                                                     
                                                        784 01 Červenka                                                                       DIČ: CZ26825732 

e-mail: lerz@lerz.cz                      tel.: 585 342 483
w w w . l e r z . c z                       tel.: 585 342 303    mobil: 777 096 917                                   č.ú.: 35-1854600207 / 0100

Kontakt

Náš tým usilovně pracuje na vyřizování emailové korespondence a proto se Vám ozvemo co nejdříve.

lerz@lerz.cz

+420 777 096 911

Nádražní 109, Červenka, 784 01

Po-Pá: 8:00 - 14:00, S-N: Zavřeno

Odesláním souhlasíte se zpracováním
osobních údajů GDPR .